Evaluarea Riscurilor Profesionale

De ce trebuie efectuată

 Evaluarea Riscurilor Profesionale?

 • Conform legislaţiei din domeniul SSM (Legea nr. 319/2006), toţi angajatorii trebuie să evalueze riscurile profesionale, cu scopul protejării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;

 

 • În conformitate cu art. 50, aliniatul 1, litera c din HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzătoare nivelului superior, impun absolvirea unui program de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), cu o durată de cel puţin 180 ore;

 

 • Va oferim, in colaborare cu Universitatea Politehnica Timisoara, cursul postuniversitar:

 

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

           Cod COR 226307

Serviciile de formare profesională sunt scutite de plata TVA conform: – art. 292, lit. f. din Codul Fiscal, coroborat cu– art. 43 din OG 129/2000.

 

 • Durata: 240 ore
 • Modalitate de organizare: in format ON-LINE, pe platforma Zoom
 • Obiectivele Cursului Postuniversitar sunt:
 • Cum se identifică riscurile în muncă
 • Cum se identifică factorii de risc
 • Care sunt aspectele relevante pentru desfăşurarea activităţilor
 • Care sunt mijloacele de semnalizare şi avertizare cu ajutorul cărora se identifică riscurile
 • Metodele de evaluarea probabilistică a erorii umane
 • Analiza probabilistică a riscurilor asociate sistemului om – maşină
 • Abordare calitativă şi descriptivă a erorii umane
 • Integrarea rezultatelor analizei erorilor umane

 

 • Pentru inscriere aveti nevoie de:
 • Fişă de înscriere (conform model anexat)
 • Copie legalizată diplomă de studii universitare
 • Copie legalizată după certificatul de naştere
 • Copie după actul de identitate (B.I./C.I.)
 • Dosar plic.