Curs SSM

De ce trebuie efectuată

 Evaluarea Riscurilor Profesionale**?

 

Conform legislaţiei din domeniul SSM (Legea nr. 319/2006),

toţi angajatorii trebuie să evalueze riscurile profesionale, cu scopul

protejării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor

 

SC ALSTING SERVICII SRL, cu sediul in Alba Iulia, bd. Republicii, nr. 28, jud. Alba si Punct de Lucru in Timisoara, cod fiscal RO 30511899, societate autorizată ca furnizor de formare profesională, vine in intampinarea Dvs., oferindu-va servicii de formare profesionala pentru următoarele ocupatiile în domeniul SSM:

 

Dată începere cursuri: septembrie 2020

 

Denumire curs Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională Inspector in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca Inspector in domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca
Cod COR 226307 325723 325723

Tip program/

Durata

Curs Postuniversitar

(240 ore)

in colaborare cu Universitatea Politehnica Timisoara

 

Specializare

  80 ore

 

 

Specializare

40 ore

Competente profesionale dobandite

Conform certificatului de absolvire emis de UPT:

– identificarea cerintelor de prevenire a riscurilor profesionale

– analizarea riscurilor in gestiunea organizatiei

– elaborarea planului de prevenire si protectie

– urmarirea realizarii planului de prevenire si protectie

-evaluarea prin audit a rezultatelor actiunilor din planul de prevenire si protectie

 

-Cadrul legislativ general

-Criterii general  evaluarea riscurilor

-Organiz. activit. de prev. si protectie

-Actiuni in caz de urgenta

-Acordarea primului ajutor

-Evidenţe şi raportări în domeniul SSM

-Realizarea semnalizarii SSM

-Instruirea lucratorilor in dom. SSM

-Informarea lucratorilor in dom. SSM

-Stabilirea mijloacelor materiale si tehnice necesare SSM

-Prevenirea accidentelor de munca

-Participarea la cercetarea evenim.

-Verificarea respectarii prevederilor legale in domeniul SSM

 

-Cadrul legislativ general referitor la securitatea şi sănătatea în muncă;

-Concepte de bază referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;

-Noţiuni despre riscuri generale şi prevenirea lor;

-Noţiuni despre riscuri specifice şi prevenirea lor în sectorul corespunzător activităţii întreprinderii şi/sau unităţii;

-Acordarea primului ajutor.    

Nivel studii Studii superioare de licenţă Studii liceale Studii liceale

 

*Serviciile de formare profesională sunt scutite de plata TVA conform: – art. 292, lit. f. din Codul Fiscal, coroborat cu– art. 43 din OG 129/2000.

 

** În conformitate cu art.50, aliniatul 1, litera c din HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzătoare nivelului superior, impun absolvirea unui program de învăţământ postuniversitar în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), cu o durată de cel puţin 180 ore.

 

Obiectivele Cursului Postuniversitar

Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională”:

 • Cum se identifică riscurile în muncă
 • Cum se identifică factorii de risc
 • Care sunt aspectele relevante pentru desfăşurarea activităţilor
 • Care sunt mijloacele de semnalizare şi avertizare cu ajutorul cărora se identifică riscurile
 • Metodele de evaluarea probabilistică a erorii umane
 • Analiza probabilistică a riscurilor asociate sistemului om – maşină
 • Abordare calitativă şi descriptivă a erorii umane
 • Integrarea rezultatelor analizei erorilor umane

 

Pentru inscriere aveti nevoie de: copie CI, copie diploma de studii (studii liceale pentru ISSM, studii superioare pentru Evaluator riscuri), copie certificat de nastere.

 

Va precizam faptul ca societatea noastra detine atestatele legale emise de institutiile abilitate ale statului si colaboreaza cu formatori cu experienta importanta in domeniu, respectiv:

 • Lector – Conf. univ. dr. Burdea Crina
 • Lector – ing. Popet Elena Doina

 

Daca sunteti interesati de serviciile noastre, va stam la dispozitie in vederea stabilirii detaliilor si conditiilor de desfasurare a programelor mai sus mentionate:

 • Coordonator curs – formator ing. Draghiciu Marius – 0744 549 502
 • Director vanzari – Vilma Nagy – 0746 069 652
 • E-mail: alsting.tm@gmail.com

 

Cu stima,

 

            ing. Draghiciu Marius

                  Administrator